Galileo Hotel

Accommodation

Asia, Israel, Tel Aviv