Plasma Hotel Tripoli

Accommodation

Africa, Libya, Tripoli