วัดราชประดิษฐ์ สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

Orientation & Geography

Asia, Thailand, Bangkok