ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

Orientation & Geography

Asia, Thailand, Bangkok