Zhongshan Bridge

Orientation & Geography

Asia, China, Chengguan District