Gare Shirokane-takanawa

Orientation & Geography

Asia, Japan, Tokyo