Temple of Apollo (Pompeii)

Orientation & Geography

Europe, Italy, Napoli