Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών

Orientation & Geography

Europe, Greece, Athens