Anfiteatro romano di Pompei

Orientation & Geography

Europe, Italy, Napoli