Mount Epomeo

Orientation & Geography

Europe, Italy, Napoli