Macellum of Pompeii

Orientation & Geography

Europe, Italy, Napoli