Leshan Giant Buddha

Orientation & Geography

Asia, China, Shizhong District