Castello di Montalto

Orientation & Geography

Europe, Italy, Siena