(בית המעיין (מעיין הגיחון

Orientation & Geography

Asia, Palestine, Jerusalem