มหาวิทยาลัยขอนแก่น

College & Education

Asia, Thailand, Khon Kaen Province

Khon Kaen University (Thai: มหาวิทยาลัยขอนแก่น) is an internationally-recognized university in Asia. It is located in the Isan region of Thailand. The university is a central hub of education in north-east Thailand.