บ้านโนนฆ้อง

Orientation & Geography

Asia, Thailand, Khon Kaen Province