Castello Aragonese (Ischia)

Orientation & Geography

Europe, Italy, Napoli