ခြောက်ထပ်ကြီး စေတီ

Architecture & Buildings

Asia, Myanmar, Yangon