စိန့်မေရီကာသီဒြယ်

Orientation & Geography

Asia, Myanmar, Yangon