บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

Architecture & Buildings

Asia, Thailand, Bangkok