อาคาร​ฝึก​อบรมสุพรรณิการ์

Architecture & Buildings

Asia, Thailand, Samut Prakan Province