พระรามที่ 2 ซอย 62

Orientation & Geography

Asia, Thailand, Bangkok