วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

Architecture & Buildings

Asia, Thailand, Bang Bua Thong District