Trường Trung Học Phổ Thông Hoàng Hoa Thám

College & Education

Asia, Vietnam, Ho Chi Minh City