Strada del Tinaio

Orientation & Geography

Europe, Italy, Siena