مجموعه ورزشی آستان قدس رضوی

Outdoor

Asia, Iran, Razavi Khorasan