Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Architecture & Buildings

Europe, Slovakia, Bratislava