Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Architecture & Buildings

Europe, Czech Republic, Středočeský kraj