Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Entertainment & Arts

Europe, Greece, Athens

The Byzantine and Christian Museum (Greek: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο) is situated at Vassilissis Sofias Avenue in Athens, Greece. It was founded in 1914 and houses more than 25,000 exhibits with rare collections of pictures, scriptures, frescoes, pottery, fabrics, manuscripts and copies of artifacts from the 3rd century AD to the late medieval era. It is one of the most important museums in the world in Byzantine Art. In June 2004, in time for its 90th anniversary and the 2004 Athens Olympics, the museum reopened to the public after an extensive renovation and the addition of another wing.