โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

College & Education

Asia, Thailand, Bangkok

Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development (Thai: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา, Roangrian Satit Haeng Mahawittayalai Kasetsart Sunwichailaepattana Kansueksa), informally known as Satit Kaset (Thai:สาธิตเกษตร), is a well-known laboratory school in Bangkok, Thailand, operated under the auspices of Faculty of Education, Kasetsart University. The school is located in Bang Khen Campus.