מנזר המרוניטים

Orientation & Geography

Asia, Palestine, Jerusalem