დავით ახმაშენებლის ხეივანი

Orientation & Geography

Asia, Georgia, Tbilisi