วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

College & Education

Asia, Thailand, Songkhla Province