Kyrenia mountain range

Orientation & Geography

Asia, Northern Cyprus, Kyrenia