Airport Avenue

Orientation & Geography

Australia, Australia, Bankstown Aerodrome