tata silk farm, K R road( towards Banashankari)

Travel

Asia, India, Karnataka