Via dei Monti Parioli

Orientation & Geography

Europe, Italy, Rome