Sosna kandeblarowa

Entertainment & Arts

Europe, Poland, powiat warszawski zachodni