สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

Architecture & Buildings

Asia, Thailand, Chiang Mai