บ้านร่องไผ่

Orientation & Geography

Asia, Thailand, Loei Province