บ้านกกโพธิ์

Orientation & Geography

Asia, Thailand, Loei Province