Niết Bàn Tịnh Xá

Architecture & Buildings

Asia, Vietnam, Vung Tau City