บ้านขามเรียง

Orientation & Geography

Asia, Thailand, Maha Sarakham Province