Largo Corsia dei Servi

Orientation & Geography

Europe, Italy, Milan