ဓမ္မရံကြီးပုထိုး

Architecture & Buildings

Asia, Myanmar, Mandalay