Asado steakhouse/pizzeria

Food

Europe, Poland, Warsaw