Nhà thờ Chánh Tòa

Architecture & Buildings

Asia, Vietnam, Lam Dong province