สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Architecture & Buildings

Asia, Thailand, Kanchanaburi Province