Rixos El Nasser

Accommodation

Africa, Libya, Tripoli