เกาะ ไนง

Orientation & Geography

Asia, Trang Province